Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00381
4-7-1949
Samenvatting
Vergadering van 'Consultative Group of Ministers' en 'Council' van OEEC op Ministerieel niveau, 29/30-06-1949.

Al voor de conferentie was onenigheid ontstaan tussen de Belgen en Engelsen, mbt valutaconverbiliteit. De Amerikanen steunden de Belgen in hun wens de gedeeltelijke transferabiliteit in stand te houden. De Fransen en Nederlanders stelden een compromis voor. Door een onverwacht Amerikaans voorstel met sterke concessies aan Engeland verliep de vergadering moeizaam. Nederland koos hierin de kant van de gekwetste Belgische delegatie. Stikker bemiddelde door met Harriman te praten over de verhoogde Belgische kredietverlening. Vervolgens vat Hirschfeld puntsgewijs de resultaten van de vergadering samen. Tot slot bevat het verslag precieze cijfers over de verdeling van de hulp(gelden).

Bijlagen (4): standpunten mbt betalingsschema, met voorstellen en bezwaren per land; Voorgesteld Nederlands standpunt en aanzet tot compromis; conceptovereenkomst ten aanzien van o.a. trekkingsrechten; Times-artikel over pré-union tussen België en Frankrijk