Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00382
7-6-1949
Actoren
Verslag
Samenvatting
Vergadering van de 'Consultative Group of Ministers' van de OEEC, 03/04-06-1949, Parijs.

Hirschfeld beschrijft hoe het vraagstuk van betalingsverkeer leidde tot grote tegenstellingen tussen de deelnemende landen. Vooral België, dat zich voorstander toonde van de Amerikaanse ideeën, en Engeland kwamen tegenover elkaar te staan. De Fransen en Nederlanders stelden een compromis voor. Inzake inter-Europese handel onstond een Engels-Franse tegenstelling. De Fransen kozen hierin een meer behoudend standpunt dan de Engelsen. Een voorstel kon niet de meningsverschillen oplossen, maar wel een impasse voorkomen. Hirschfeld verwacht, ondanks enkele optimistische opmerkingen, een moeilijk verloop van de volgende vergadering.
Zie ook