Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Voorstel van de Raad van de OEES met betrekking tot liberalisering van de handel.

In dit conceptbesluit worden de regeringen van de deelnemende landen geïnstrueerd unilaterale maatregelen te nemen om kwantitatieve handelsbeperkingen op te heffen. Deze dienen te worden gemeld aan de Raad.