Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag van Meurs van de speciale zitting van het 'Trade Committee' van de OEES, 02/05-08-1949.

Meurs beschrijft het doel van de bijeenkomst: het onderzoeken van de politieke implicaties van het besluit tot liberalisering van de intra-Europese handel.
De Commissie besloot dat de vervanging van bilaterale door globale contingenten onder bepaalde voorwaarden moet worden beschouwd als een deels geschikte, maar niet afdoende, maatregel. Alle maatregelen dienen ook te gelden voor overzeese gebieden. Er was echter enig debat over de vraag of overzeese gebieden ook dienen te liberaliseren. Daarnaast voerde met name Frankrijk aan dat effectieve afspraken multilateraal van aard moeten zijn. Het VK, onder andere, meende juist dat slechts unilaterale actie geboden is om geen tijd te verliezen.
Verder waarschuwde de Commissie voor mogelijk ontduikend gedrag van landen door andere tegenmaatregelen te nemen.

De volgende zitting vindt plaats op 1 oktober 1949.

Opmerking: soms slecht leesbaar