Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
IRHP 87-11. Nederlandse toelichting op richtlijnen voor handelsliberalisering van de Trade Committee, 02/05-08-1949, Parijs.

De door de Committee opgestelde richtlijnen moeten worden gezien in het licht van de Marshallhulp en de totstandkoming van een multilateraal Europees betalingssysteem Spierenburg geeft per resolutie commentaar vanuit Nederlands perspectief. Om tegemoet te komen aan de Scandinavische landen is het pricipe van 'global quotes' niet geheel afgewezen. Spierenburg benadrukt het Nederlandse belang in de liberalisering van het dienstenverkeer, hetgeen verder in een technische commissie zal worden besproken. Een Nederlands voorstel bood een uitweg in het conflict dat ontstond tussen het VK enerzijds en Zwitserland en België anderzijds mbt monetaire implicaties van vrijhandel. Spierenburg vraagt speciale aandacht voor het het vraagstuk rondom het land van oorsprong of herkomst. Veel Engelse ideeën konden op Spierenburgs goedkeuring rekenen.
Tot slot geeft Spierenburg zes aanbevelingen mbt de door Nederland te ondernemen stappen.

Bijlagen: Instructies van de Raad (basis voor de richtlijnen); rapport van de Trade Committee met richtlijnen voor Europese handelsliberalisering.
Zie ook