Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Werkvergadering vertegenwoordigers Ministerie van Financiën e.a., 01-09-1949, Den Haag.

Spierenburg vat de interdepartementale besprekingen samen over liberalisering van dienstenverkeer. De departementen juichen dit toe, maar waarschuwen voor enkele ongunstige maatregelen. Ook moet de liberalisering worden gekarakteriseerd door reciprociteit en mag het niet tot goud- of dollarverplichtingen voor Nederland leiden. Vervolgens wordt per OEES-land kort besproken wat de gevolgen van liberalisering zullen zijn voor de bilaterale handel. Van Franse liberalisering verwacht Nederland veel goeds. Voor een voorspelling ten aanzien van Duitsland schieten de gegevens tekort.

Spierenburg vraagt tot slot de Minister om zijn mening om een Nederlands standpunt voor te kunnen bereiden.
Zie ook