Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00393
28-9-1949
Samenvatting
Verslag van informele besprekingen in het Benelux-delegatiegebouw te Parijs over de liberalisatie van de handel op 28-09-1949.

Per land werden de lijsten en onderliggende keuzes toegelicht. Alle delegaties houden een slag om de arm voor de resultaten van onderhandelingen. Een deel van de producten zal pas worden vrijgegeven als duidelijkheid is over het beleid van andere landen. Behalve Engeland staan alle landen open voor onderhandelingen.
Daarna werden enkele procedurele kwesties besproken en vastgelegd. Tot slot werd vooruitgeblikt op de Scandinavische voornemens mbt globale contingenten.