Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Toespraak van Hoffman op 31-10-1949 voor de council van de OEES met Amerikaanse visie op het ERP-vrijhandelsprogramma.

Hoffman spreekt woorden van blijdschap over de geboekte vooruitgang in de OEES. Hij verbindt dit economische herstel aan veiligheid. Nu staat Europa voor twee taken: 1) het in evenwicht brengen van het Europese dollarbezit en 2) verder werken aan integratie van de West-Europese markt. Ook waarschuwt hij voor de moeilijkheden waar Europa nog mee te maken krijgt. O.a. inflatie en monetaire tekorten bedreigen de plannen. Hij geeft enkele aanzetten tot oplossingen hiervoor en vindt deze in meer fiscale en monetaire samenwerking en economische integratie. Hij dringt aan op effectieve en spoedige actie. In het bijzonder keurt hij het pricipe van 'double pricing' af.
Zie ook