Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Conceptbesluit OEES, ingediend door de Nederlandse gedelegeerde, met betrekking tot verdere liberalisering van de onderlinge handel.

In de preambules wordt verwezen naar het oprichtingsverdrag van de OEES en de doelen van de ECA. Het ziet de noodzaak van intensieve samenwerking tussen kleinere regio's (dan het volledige gebied van de OEES), Het conceptbesluit voorziet in afschaffing van kwantitatieve beperkingen (met uitzonderingen), protectionisme en dual pricing en streeft naar valutatransferabiliteit. Op 15 december moet een programma voor de implementatie worden gepubliceerd.