Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00397
5-11-1949
Samenvatting
OESS Conceptresolutie programma voor verdere samenwerking.

De preambules benadrukken de toewijding van de OEES aan de doelen van de ECA en het belang van een stapsgewijze werkwijze. Ook wordt ruimte gelaten voor intensieve samenwerking binnen beperkte regio's.
Besloten wordt o.a. dat per land ten minste 50% van de import vrijgegeven moet worden. Ook zal intra-Europese valutatransferabiliteit worden gestimuleerd en zullen de eerste stappen worden gezet richting eliminatie van dual pricing.