Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00398
14-10-1949
Samenvatting
Memorandum mbt liberalisering van de binnenlandse transportsector, ingediend door de Nederlandse delegatie.

Het uitgangspunt voor het memorandum behelst de notie van vrije keuze. In dit licht moet worden teruggegrepen op de vrijheden voor de oorlog en deze moeten verder worden uitgebreid.
Per sector (spoorweg, binnenlandse navigatie, gemotoriseerd verkeer) worden de gewenste vrijheden uiteengezet. Hierbij is het principe van non-discriminatie essentieel.
Zie ook