Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00402
28-07-1950
Samenvatting
Persbericht naar aanleiding van de zesde bijeenkomst van de European Customs Union Study Group op 24/28-07-1950.

De Studiegroep bespreekt het rapport van het Douane-Comité, dat aanbevelingen bevat over:
- Een gemeenschappelijke douane-nomenclatuur;
- Een gemeenschappelijk mechanisme van waardebepaling;
- Een conventie waarin deze zaken vastgelegd zijn;
- Op te richten consultatieve commissies om toe te zien op de naleving van de conventies.

De studiegroep beveelt de 1950 nomenclatuur aan en vraagt de regeringen deze in te bedden in hun conventies. Voor dit proces heeft de studiegroep een werkplan opgesteld.

Opmerking: met handgeschreven aantekeningen (zeer slecht leesbaar)