Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Franstalig.
Omdat het douane-comité om technische redenen later dan verwacht bijeen heeft kunnen komen, worden enkele wijzigingen in de planning van de plenaire vergadering van de Studiegroep voor de Europese Douane-Unie aangebracht.
Selys Longchamps wijst er ook op dat via de OEES een aanbeveling van de Raad van Europa is binnengekomen, om de douaneunie zo breed en inclusief mogelijk te laten zijn.

Opmerking: slecht leesbaar.