Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Wijze van totstandkoming van de productenlijst voor opgave aan de European Customs Union Study Group.

Uit de door elk land ingediende productenlijsten werd een voorlopige lijst opgesteld. Ook werd er een aparte Beneluxlijst te maken. Kleffens is niet geheel tevreden over het resultaat van beide lijsten als gevolg van beperkte gegevens en ongeschikte statistieken. Toch acht hij de uiteindelijke lijst van te bestuderen producten min of meer representatief voor de zestien deelnemende landen.