Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Nederlands uittreksel van rapport van de Frans-Italiaanse commissie voor de bestudering van een tolunie tussen Frankrijk en Italië.
1. Inleiding. Het 'tamelijk vaag' geformuleerde rapport, onderzoekt de mogelijkheden tot een tolunie en bredere economische unie.
2. Landbouw. De sectoren in beide landen zijn belangrijk en concurrend en zullen geen moeilijkheden opleveren voor een tolunie.
3. Industrie. Voor hun energie zijn beide landen afhankelijk van de import. Grondstoffen voor industrie worden hoofdzakelijk door Frankrijk aan Italië geleverd. Een eventuele unie zou verdere specialisatie van industriële productie toestaan.
4. Verkeerswezen. De tolunie zal voordelig zijn voor met name de scheepvaart en zeehavens.
5. Arbeid. De commissie is hierin voorzichtig, maar acht migratie van arbeiders van Italië naar Frankrijk op de korte termijn wenselijk.
6. Buitenlandse Handel. Door samenwerking kunnen de twee landen op de gebieden van import én export profijt hebben van de unie.
7. Financiële Vraagstukken. De financiële systemen van Frankrijk en Italië zijn grotendeels vergelijkbaar. Na het tot stand komen van een tolunie kan een vaste wisselkoers bepaald worden.
8. Douanekwesties. De douanesystemen van de twee landen verschillen, maar de rapporteurs denken ad valorem-rechten te kunnen gaan toepassen in het unie-gebied.
Conclusies: er zijn geen grote hindernissen voor een Frans-Italiaanse tolunie. Deze zal voordelig zijn voor beide partners.