Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Begeleidend schrijven aan de Nederlandse ambassade in Brussel bij rapporten met betrekking tot douanenomenclatuur en tariefkwesties voor de Europese Douane-unie. Hij verzoekt deze rapporten door te laten sturen aan de Nederlandse regering.