Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00417
04-08-1947
Actoren
Verslag
Samenvatting
Vergadering van het Comité Exécutif 04-08-1947.

Alphand benadrukte namens de Franse delegatie de verwevenheid tussen de onderhandelingen in Genève en deze in Parijs. In Genève vraagt de Franse delegatie in het kader van Europese samenwerking.om uitzonderingen op de non-discriminatieclausule.
Vervolgens trok Hirschfeld, ondersteund door Spierenburg, lessen uit de (vooroorlogse) geschiedenis van de Beneluxsamenwerking. Deze dienen als aanbevelingen en waarschuwingen voor een grotere douaneunie. Spierenburg wees er ten slotte op dat de plannen van Alphand meer neigen naar een economische unie dan naar een douaneunie. Noorwegen wenste de gesprekken over een douaneunie nog verder uit te stellen. Ook zag Noorwegen grote moeilijkheden indien zou worden gestreefd naar Engelse en Scandinavische deelname.

De vergadering wordt de volgende dag vervolgd.