Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag bijeenkomst economische commissie van de European Customs Union Study Group., 18/24-05-1948.

Taak van de Commissie is het inzichtelijk maken van de gevolgen van een eventuele douaneunie. Het doel van de vergadering sloot hier direct op aan. Van Kleffens beschrijft de methoden van de Engelsen om onder het mom van perfectionisme de oprichting van een douaneunie te ondermijnen. Ook de Franse en Portugese delegaties lagen dwars. Tot Van Kleffens' spijt zijn de hypothesen-, producten- en vragenlijst hierdoor vaag gebleven. Hij heeft goede hoop dat de volgende vergadering tot meer concrete resultaten zullen leiden. Tot slot een stapsgewijs werkprogramma van de Commissie.

Zie voor de bijlagen (hypothesen; productenlijst; vragenlijst; totstandkoming productielijst): G00405 en G00306