Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00422
09-09-1947
Samenvatting
Toelichting op reactie op Frans voorstel douaneunie.

Spaak deelde Harinxma mede dat hij niet wenst in te gaan op het Franse voorstel. Hij vermoedde dat er Franse politieke belangen meespelen. Hij wilde echter de Fransen niet geheel afwijzen. Daarom besloot hij de door de Engelsen voorgestelde studiecommissie te steunen en het Franse voorstel zolang in overweging te nemen. Nederland sloot zich bij deze aanpak aan.