Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00427
10-08-1947
Actoren
Nota
Samenvatting
Stand van zaken overleg economische samenwerking.

Hirschfeld acht het belangrijk dat Nederland aandringt op een rol in de besprekingen in Washingston. Verder hebben de Engelsen zich positief uitgelaten over de plannen voor valutaconvertibiliteit. Hoewel het VK zich niet kan commiteren aan een douaneunie, wenste het wel serieuze betrokkenheid op zich te nemen middels zittingname in een studiegroep. Hirschfeld gaf aan dat Nederland hier geen genoegen mee neemt en in eerste instantie streeft naar drie regionale douaneunies.
Hirschfeld vraagt aandacht voor de gevolgen betr reparatiebetalingen van mogelijke Duitse deelname aan het Marshall-plan. Tot slot hoopt hij op snelle verduidelijking van de precieze aard van de Marshall-hulp.