Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00430
12-08-1947
Actoren
Verslag
Samenvatting
Informele besprekingen Comité Exécutif van de OEES, 11/12-08-1947.

Hirschfeld ziet het voorstel van de voorzitter om de eerste dagen informeel met elkaar overleggen als teken van de complexiteit van de vraagstukken.
Onderwerp van bespreking: de convertibiliteit der valuta's, de financiële sanering in Europa en het vraagstuk van de tolunies. De technische commissies, die hun werkzaamheden onderbroken hadden, hervatten hun werkzaamheden.