Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00432
18-08-1947
Samenvatting
Franstalig.
Verklaring van de Italiaanse gedelegeerde. Bijlage bij verslag van vergadering Comité de Coopération van de OEES van 18-08-1947 (G00431).

De Italiaanse delegatie meent dat de samenwerking in de douaneunie zich ook zou moeten uitstrekken tot verdere economische en monetaire harmonisering. De delegatie onderschrijft het belang van een stapsgewijze aanpak met een transitieperiode om het hoofd te kunnen bieden aan de onvermijdelijke moeilijkheden. De Italiaanse voorstellen zijn in lijn met de principes van Genève en de I.T.O., zo wordt benadrukt. De degelatie bespreekt twee mogelijke methoden van aanpak. Ook wordt steun uitgesproken voor het voorstel een studiegroep te organiseren.
Zie ook