Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Engelstalig.
Plan ter voorbereiding van het derde rapport met betrekking tot de OEES.

Deze door de Secretaris-Generaal van de Raad op 2-6-1950 opgestelde nota dient als basis voor het Executive Committee om een langetermijn werkplan op te stellen. Er wordt specifiek ingegaan op de doelen en de inhoud van het te volgen beleid. De landen moeten hun binnenlandse concrete problemen inventariseren om zo de brede globale doelen te kunnen nastreven. Er is aandacht voor de verschillen tussen individuele lidstaten. Financiƫle stabiliteit en arbeid zijn belangrijke beleidspunten. De lidstaten worden verwacht globale investeringsplannen te presenteren. Een nieuw op te richten werkgroep dient hiervoor een vragenlijst voor te bereiden.
Zie ook