Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Bespiegeling op Italiaans memorandum (Pella-plan) over Europese integratie.
De uitgangspunten van het Italiaanse plannen zijn in lijn met het Schumanplan en dus weinig opmerkelijk. De vervolgens beschreven methode doet Hijzen echter vermoeden dat het plan Stikker door de Italianen verkeerd begrepen is. De Italianen hebben twijfels bij het voorstel om alle economische sectoren onder te brengen in supernationale organen. Om de grote verschillen te boven te komen, menen ze verder dat een lange transitieperiode noodzakelijk is. Hijzen vat de concrete Italiaanse voorstellen samen. Concluderend meent hij dat de doelstellingen overeenkomen met het Stikker-plan, maar de methode afwijkt. Waar de Italianen zich uitsluitend richten op tariefonderhandelingen, benadrukt het Stikker-plan de verwevenheid van allerlei economische aspecten.