Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00437
07-07-1950
Samenvatting
Nederlandse reactie op Italiaans memorandum-Pella over Europese integratie.

De uitgangspunten en voorstellen van het Pella-plan worden opgesomd. Uit de hierin geuite zorgen over een supranationale, sectorgewijze aanpak wordt opgemaakt dat de Italianen het Stikker-plan verkeerd begrepen hebben. Het Pella-plan benadrukt de onderlinge verschillen tussen de deelnemende landen. Ook wat betreft de steun voor het Europese Integratie Fonds leggen de Italianen het accent anders dan de Nederlanders. Het plan wordt afgedaan als 'geen werkelijk integratievoorstel'.