Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00438
11-07-1950
Samenvatting
Verslag vergadering OEES 06/07-07-1950.

De werkzaamheden in Parijs betroffen o.m. twee punten, waarbij Nederland veel belang heeft: de Europese Betalings Unie en het Stikker-plan. In de kwestie van de EBU bleken de resterende monetaire geschillen zo goed als overbrugd; voor wat betreft de handelspolitiek zorgt m.n. de (protectionistische) houding van de VS voor problemen. Er bestonden misvattingen betreft het Stikker-plan. De Italianen kwamen daarom met een tegenvoorstel: het Pella-plan. De Fransen onderschrijven in grote lijnen het Stikker-plan, maar presenteerden specifieke ideeën over de EIB. Alle drie de voorstellen worden aan het Comité Executif gezonden. Spierenburg ziet mogelijkheden tot een constructief compromis met de Fransen, maar niet met de Italianen.

Bijlage: Verklaring Italiaanse afgevaardigde (Pella-plan). De andere in het verslag genoemde bijlagen zijn niet bij het document gevoegd.