Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Twee nota's waarin resp. de Italiaanse en Franse kritiek op het plan-Stikker wordt uiteengezet en wordt afgezet tegen de plannen van Petsche en Pella voor de OEES.

De Italiaanse minister Pella heeft verschillende argumenten aangevoerd om zijn kritiek te uiten op de snelle tariefafschaffing (ivm met de grote onderlinge economische verschillen) en de sectorbenadering zoals door het Stikker-plan bepleit. De nota bespreekt en becommentarieert deze argumenten puntsgewijs. Lubbers doet enkele kritiekpunten af als ongefundeerd.

De Franse minister Petsche bekritiseert de voorstellen van het Stikker-plan omtrent de invulling en naam van het Integratiefonds, de rol van regeringen en de algemene focus op het nationale niveau. Ook deze argumenten kritiek herleidt Lubbers tot een verkeerde interpretatie van het Stikker-plan.