Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00441
18-07-1950
Actoren
Telexbericht
Samenvatting
Instructies met betrekking tot 'houding aan te nemen in het Executive Committee (van de OEES) bij de behandeling van integratievoorstellen'.

De Committee zal waarschijnlijk niet de inhoud van de plannen bespreken. Wel zal het gaan over de vraag welk organen de plannen gaan bestuderen en welke opdrachten worden meegegeven. Dit bericht blikt vooruit op deze beslissingen. De gewenste taakomschrijving van de te belasten werkgroep wordt geformuleerd.
Zie ook