Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00445
16-08-1950
Samenvatting
Behandeling van de plannen van Stikker, Pella en Petsche door werkgroep 6 van het Executive Committee van de OEES 28/07-12/08-1950.

Opmerkelijk is dat de ECA-afgevaardigden geen instructies hadden meegekregen. Verder bleek dat het Stikker-Plan en in mindere mate het Petsche-plan de meeste interesse van de afgevaardigden genoten, terwijl het Pella-plan nauwelijks aan bod kwam. De opmerkingen over Stikker-Plan vallen volgens het verslag uiteen in (hardnekkige) misverstanden en serieuze kritiek. De belangrijkste kritiekpunten (vooral van Engelse zijde) worden vervolgens één voor één besproken. Deze concentreren zich rond het Investeringsfonds, tariefniveau, praktische toepassing van en mogelijke discriminatie door de sectorbenadering, verhouding tussen EIF en EBU/EPU, technische commissies. Ook mbt het Franse plan zijn mn door het VK kritische vragen gesteld.
De Nederlandse afgevaardigde is positief over de manier waarop Nederland zijn voorstel heeft kunnen verduidelijken, maar betreurt de terughoudendheid en gebrekkige voorbereiding van alle delegaties. Daarom wordt aanbevolen het Stikker-Plan nogmaals goed te bestuderen en de tactiek te herzien.
Zie ook