Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00446
23-08-1950
Samenvatting
Engelstalig.
Analystische samenvatting van de bijeenkomst werkgroep 6 van het Executive Committee van de OEES 28-07/11-08- 1950.

Deze bijeenkomst verkent slechts de inhoud van de voorstellen; voorstellen tot syntehese worden prematuur geacht. Er is discussie over de mate van compatibiliteit van het Nederlandse en Italiaanse plan betreft douanerechten en tariefniveau. Verwarring ontstaat over de betekenis van het woord 'sector'. De relevante technische commissies zullen hier, op basis van een door Nederland te vervaardigen conceptdocument, onderzoek naar doen. Daarna wijdt Nederland uitvoerig uit over het Integratiefonds. Met name over de voorwaarden voor leningen ontstaan enkele twijfels in de werkgroep. Vervolgens bespreekt men het Franse voorstel een Investeringsbank op te richten. Er blijft onduidelijkheid bestaan over de verhouding van deze bank tot de internationale Reconstructie Bank. De Fransen staan een flexibel beleid voor inzake de voorwaarden voor financiƫle steun. De werkgroep zal beide punten in volgende vergaderingen verder behandelen.
Zie ook