Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00447
04-09-1950
Actoren
Verslag
Samenvatting
Integratiebesprekingen OEES 28-08/02-09-1950.

In gesprekken tussen de Nederlandse en Franse delegaties is een oplossing bereikt in de uiteenlopende zienswijzen op het integratieproces: de in het Nederlandse voorstel bepleitte bedrijfstakgewijze integratie zal tot een aantal belangrijke sectoren worden beperkt. Ook de taken van de EIB en het Integratiefonds in deze worden vastgesteld. Frankrijk heeft toegezegd het Plan-Stikker volledig te steunen indien de complexe verhouding tussen het Fonds en EIB wordt opgeslost. Er is een tussenoplossing bereikt wat betreft de textielsector, nadat het Nederlandse voorstel tot sectorbreed onderzoek was afgewezen.

Opmerking: de in het verslag genoemde bijlage is niet bij het document gevoegd.