Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00449
19-09-1950
Samenvatting
Opmerkingen naar aanleiding van het door de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening aan de REA aangeboden plan betreffende de integratie van de Europese landbouw.

De nota vat de in de REA-vergadering van 12 sepember 1950 geuite bezwaren tegen het plan samen. Ten eerste wordt gevreesd dat de voorgestelde intra-Europese verhandelingsprijs van landbouwgoederen leidt tot prijsverhogingen. Daarbij mist de REA in het algemeen voldoende stimulans tot productie-efficiency. Verder is de REA bang dat de voorgestelde anti-dumpingmaatregelen zal leiden tot onaanvaardbaar protectionisme. Ook wijkt het plan op enkele fundamentele punten af van het Plan-Stikker. Tot slot wordt de vrees tot prijsverhoging ook in verband gebracht met mogelijke negatieve sociaal-economische gevolgen voor Nederland.

Het plan dient derhalve niet te worden aangeboden in Parijs.

Opmerking: met handgeschreven commentaar