Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00451
25-09-1950
Samenvatting
Engelstalig.
Vergadering werkgroep 6 van het Executive Committee van de OEES, 22-09-1950.

Het VK opent met een kritische beschouwing van de drie plannen, met name het Stikker-plan, en het werk van de OEES in het algemeen. Daarna ontstaat er discussie tussen de delegaties over de vraag hoe het sectoronderzoek moet worden uitgevoerd en hoe dit zich verhoudt tot de bredere context van economische integratie. Zweden en het VK prefereren een algemene studie naar de integratie van de sectoren over afzonderlijke studies. Vervolgens start een discussie over douanerechten (en de compabiliteit daarvan met het GATT en Havana-charter), waarbij het Italiaanse voorstel centraal staat. Vooral de Denen en Ieren tonen zich positief over het Pella-plan. Het idee van een preferentiezone krijgt veel bijval, maar Zweden en Noorwegen zijn kritisch.
De VS hoopt op meer gedetailleerde studies en dito voorstellen.