Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00454
28-09-1950
Samenvatting
Vergadering financiƫle subgroep van werkgroep 6 van het Executive Committee van de OEES, 26-09-1950.

De discussie richt zich op de problematiek van de op te richten Europese Investeringsbank (EIB) en een in te stellen Europees Integratiefonds. Van deze beide onderwerpen komt alleen het eerste uitvoerig aan bod. De delegaties staan sympathiek tegenover dit initiatief om de Europese industrie te helpen in het proces van modernisering en specialisatie. De belangrijkste vragen concentreren zich rondom de functie van de Bank tov andere internationale instituties (waaronder de EBU/EPU), haar fondsenwerving en behoeften, flexibiliteit van leenvoorwaarden. Wat betreft de eerste vraag zijn de verschillen tussen de IBRD en de voorgestelde EIB puntsgewijs vastgesteld. De afgevaardigde van de IBRD achtte de verschillen echter niet zo groot.
Verschillende kwesties worden doorggeschoven naar volgende bijeenkomsten.
Zie ook