Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Van Tekkema aan de REA mbt gevolgen liberalisering van internationale handel

De aanstaande discussies over het liberaliseren van de handel worden gehinderd door de politieke realiteiten van verhoogde defensie-inspanningen. Omdat de Nederlandse handel al in verregaande mate is geliberaliseerd, heeft Nederland er belang bij in te zetten op het verhogen van de liberalisatienorm naar 75%. Teppema zet de huidige monetaire- en handelssituatie van Nederland en omringende landen uitgebreid uiteen. Mogelijke tegenstanders van de normverhoging worden geïdentificeerd. Vervolgens dringt Teppema aan op het innemen van een krachtige positie inzake tarieven en de non-discriminatieclausule. Vanwege de belemmerende tariefconstructies van niet-Beneluxlanden moet Nederland discriminerende maatregelen kunnen nemen.

Bijlage: opgave stand van monetaire rekeningen Nederland en andere Europese landen.