Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00458
02-10-1950
Samenvatting
De Werkgroep van de OEES is, hoewel moeizaam, tot een overeenstemming gekomen over de te ondernemen studie naar sectorgewijze Europese integratie. De passage (Franstalig) waarin de aard hiervan uiteen wordt gezet, is in het document opgenomen. Nederland is niet geheel tevreden over het resultaat, maar denkt dat de tekst als voldoende uitgangsbasis zal dienen voor vruchtbaar onderzoek. Ook wordt vooruitgeblikt op het besluit van het Secretariaat-Generaal inzake de door de studiegroep te onderzoeken sectoren. Vanwege het grote belang dringt de notitie aan op spoedige goedkeuring van de Nederlandse sectorenlijst door de REA.
Tot slot wordt opgemerkt dat de Nederlandse degelatie weinig tegenstand van de Fransen ervoer en zelfs toenadering van de Italiaanse delegatie ondervond. Een gemeenschappelijke verklaring van deze drie landen zou zeker indruk maken op de Raad.
Een korte puntgewijze samenvatting somt de nu te nemen stappen op.

Opmerking: op pagina 5 is tekst weggevallen.
Zie ook