Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Van Tuyll uit zijn zorgen over de manier waarop het Stikker-plan in de OEES wordt weggezet als een niet serieus Nederlands stokpaardje.
Nav gesprekken met andere delegaties wenst Van Tuyll de tactiek en wellicht het plan zelf te herzien.
Tot nu toe is de sectorenstudie het enige onderdeel van het Stikker-plan dat navolging heeft gekregen. Zelfs dit duidt niet per se op inhoudelijke instemming van de overige delegaties. De studies laten nog veel ruimte open voor, voor Nederland ongunstige, ontwikkelingen. Bovendien vreest Van Tuyll dat de sectorenaanpak wordt gebruikt als afleidingsmaneuvre om het (o.a. Franse en Italiaanse) verzet tegen de essentie van het plan te verbergen. Mocht Nederland, vanwege het uitblijven van steun in de OEES en ECA, hopen het Stikker-plan te realiseren buiten de OEES, dan dient de rigoreuse verdediging van het Stikker-plan in kracht te minderen.


Opmerking: NIET COMPLEET: Document eindigt plotseling, ook in origineel.