Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00467
09-11-1950
Samenvatting
Engelstalig.
Vergadering werkgroep 6 van het Executive Committee van de OEES, 06-11-1950.
De door Nederland opgestelde sectorenlijst wordt ingeleid door Blaisse en vervolgens besproken. De meningen van de delegaties zijn verdeeld. Waar Duitsland de lijst wat te lang vindt , zien Frankrijk, Italië, de VS en Triëste de lijst juist liever verder uitgebreid. Griekenland en Turkije vragen, gezien de situatie in hun landen, speciale aandacht voor de landbouwindustrie. Er is verwarring over de verhouding van dit sectoronderzoek tot de Food and Agriculture Committee. De werkgroep besluit dat elke delegatie voor 8 november eventuele aanvullingen of amendementen in kan dienen. Als er duidelijkheid is over de sectorlijst zal de werkgroep zich verder buigen over de tariefkwestie. In voorbereiding daarvan zullen de Franse, Italiaanse en Nederlandse delegaties pogen tot een gezamenlijk voorstel te komen.

De volgende vergadering zal worden gehouden op 13 november 1950.
Zie ook