Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00469
16-11-1950
Samenvatting
Verslag van besprekingen met Franse en Italiaanse vertegenwoordigers over de verschillende integratieplannen.

De drie landen waren het snel eens over het belang van het enigszins loslaten van de eigen standpunten om tot een gemeenschappelijk voorstel te komen. Tuyl meent dat het Franse motief om samen te werken voortkomt uit de Amerikaanse voorwaarde dat de VS alleen de EIB steunen als dit leidt tot Europese integratie. De drie mogelijke opties voor tariefverlagingen (secorgewijs; dmv een common list; via onderhandelingen) werden geïnventariseerd en vervolgens besproken. De Fransen en Nederlanders zijn sterk tegen de moeizame derde optie. De Italianen blijven echter voorstander van onderhandelingen om de zwakke economieën te kunnen beschermen. De door Nederland geuite vrees voor doorvoermoeilijkheden werd niet gedeeld. Er zal zo spoedig mogelijk overleg worden gepleegd met de eigen regeringen.
Zie ook