Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00470
21-11-1950
Actoren
Nota
Samenvatting
Stijkel beschrijft tot in detail de totstandkoming, inhoud en ontvangst van het Stikker-, Pella-, en Petsche-plan.
Op het moment van schrijven ligt een door werkgroep no. 6 opgestelde sectorenlijst ter goedkeuring bij de Raad. De Franse, Italiaanse en Nederlandse delegatie werken aan een gezamenlijk voorstel.
Stijkel vat per delegatie de standpunten samen. De Franse willen een Europese preferentiële zone, die berust op liberalisatie volgens zowel de sectorbenadering als de 'common list'. Italië vond Nederland en Frankrijk tegen zich in zijn wens alle tarieven minimaal te verlagen in combinatie met onderhandelingen over speciefieke sectoren.
Daarna laat Stijkel uitgebreid zijn licht schijnen over het door Nederland in te nemen standpunt. Protectionisme, compabiliteit met het GATT en intra-Europese doorvoer zijn daarbij belangrijke vraagstukken. Dit laatste punt krijgt bijzondere aandacht. Verder moet Nederland, met het oog op het GATT, vasthouden aan de sectorbenadering.
Tot slot beschrijft Stijkel de door Nederland te ondernemen stappen. O.a. moet Nederland zich beraden op aanpassingen in het, in het algemeen, acceptabele Franse voorstel.

Bijlage: te bestuderen sectoren.
Zie ook