Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Besprekingen met Italiaanse en Franse vertegenwoordigers mbt een combinatie van de integratieplannen van Pella, Petsche en Stikker.

Het Franse ontwerpvoorstel diende als basis voor de besprekingen. De Italianen verzetten zich tegen te snelle tariefverlagingen, wilden een meer prominente rol voor onderhandelingen en drongen aan op soepeler regelgeving voor regeringen om tariefverlagingen te introduceren. Het derde Italiaanse punt kon op gematigde Nederlandse en Franse goedkeuring rekenen. De eerste twee punten kregen echter geen navolging. Een Nederlands voorstel om landen met hoge tarieven te stimuleren over te gaan tot snelle verlaging, werd op zijn beurt door de Italianen afgewezen. Fel debat tussen deze landen ontstond mbt verscherping van de contingenteringspolitiek. De Fransen, die regelmatig voorzichtig de kant van Nederland kozen, presenteerden hun voorstel als compromis tussen de Nederlandse en Italiaanse denkbeelden.
Van Tuyll suggereert dat Nederland, in afwachting van het Franse ontwerp, met een eigen ontwerp zou kunnen komen. Hij heeft de Belgen geïnformeerd en uitgenodigd voor eventuele verdere besprekingen.

Bijlage: Franse ontwerpvoorstel voor in 1951 te nemen maatregelen ter economische integratie.
Zie ook