Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Vergadering van de commissie voor het ruilverkeer, 23/25-10-1950.

Aangezien er vorige keer geen overeenkomst kon worden bereikt in de Raad op ministrieel niveau mbt de liberalisatienorm, is de Commissie nu bijeengekomen om de vergadering voor te breiden. De drie belangrijkste punten worden één voor één besproken. De Fransen zijn bereid de 75%-norm te accepteren, mits er een oplossing wordt gevonden voor het vraagstuk van grondstoffenschaarste. Deze reserve is juridisch geduid. De door Nederland gewenste speciale behandeling inclusief preferentiebehandeling tav export naar Duitsland, werd afgewezen. Omdat Nederland zich hierin niet serieus genomen voelde, werd een reserve geformuleerd. Speciale besprekingen tussen Stikker en Figgures leverden twee ontwerpresoluties op. Twee voorstellen van het Secretariaat betr non-discriminatie en dumping werden afgewezen. Daarna werd discussie gevoerd over de werkzaamheden van de special resticted committees.

Bijlage: Nederlandse ontwerpresolutie mbt de verschillen in douanetarieven. De Trade Committee dient deze te bestuderen en in verband te brengen met de Torquay-onderhandelingen. Het sluit af met een reserve.