Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00478
19-01-1951
Samenvatting
Verslag opmerkingen Petsche en indiening Frans landbouwplan.

Petsche introduceerde het Franse landbouwplan. Dit plan heeft tot doel
1) noodzakelijke voorwaarden te creëren voor een veilige groei van de Europese landbouw, dmv coördinatie, gemeenschappelijke actie en solidariteit;
2) zich te oriënteren op productie- en investeringsbeleid;
3) een stap te zetten in de richting van een gemeenschappelijke landbouwmarkt.

Van Tuyll vraagt extra aandacht voor twee zinsneden.
Zie ook