Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00480
17-03-1951
Actoren
Notitie
Samenvatting
De Landbouwcommissie van de OEES heeft een rapport gepresenteerd over de genomen liberalisatiemaatregelen. Hoewel het eigenlijk meer opportuun zou zijn te wachten op de besprekingen van het Pflimlin-plan, acht Stijkel het noodzakelijk dat Nederland hiervoor de aandacht vraagt in de OEES. Nederland hecht immers openlijk speciaal belang aan dit onderwerp. Van Arcken en Hijzen zien Stijkels voorstel wel zitten. Verder bericht Stijkel over het verzet van Denemarken tegen het bedoelde rapport, waardoor het niet in het Executive Committee kon worden besproken.