Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00482
25-04-1951
Actoren
Notitie
Samenvatting
Nav het telegram van Van Tuyll (zie G00481) en een gesprek met Blaisse, Spierenburg en Van Blankenstein, bericht Stijkel dat weinig goeds wordt verwacht van een nieuwe bijeenkomst van werkgroep no. 6. Volgens hem is er allereerst een gebrek aan politieke wil. Het verdient aanbeveling de GATT-besprekingen in Torquai af te wachten en de kwestie vervolgens bij de Raad onder de aandacht te brengen.