Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00484
08-05-1951
Samenvatting
Vermelding verschijnen voortgangsrapport van het Secretariaat-Generaal van de OEES omtrent de integratieplannen van Stikker, Pella en Petsche. Van Tuyll is op de hoogte van het Nederlandse standpunt. Hij heeft contact opgenomen met de andere delegaties die dit document toegezonden hebben gekregen.

Opmerking: de in het document genoemde bijlage (het werkdocument van het Secretariaat-Generaal) is niet bijgevoegd.
Zie ook