Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00485
04-05-1951
Samenvatting
Franstalig.
Voortgang werkgroep 6 van het Executive Committee van de OEES met betrekking tot sectorstudies.
Door verschillende externe veranderingen die het onderzoek van werkgroep no. 6 beïnvloeden, is besloten tot het opstellen van dit rapport.
De sectorgwijze studies bevinden zich nog in een voorbereidende fase. Daarna bespreekt men de moeijkheden mbt de vragenlijst. Vervolgens worden enkele sectoren (auto-industrie, textielmachinerie,spoorwegmaterieel en stikstofkunstmest), besproken waarvoor wel voldoende respons op de vragenlijst is ontvangen.
Zie ook