Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00487
26-04-1950
Samenvatting
Werkprogramma voor een memorandum inzake de mogelijke nadelige gevolgen van Europese liberalisatie.

Benadrukt wordt dat liberalisatie geen doel op zich is, maar een middel om een zo groot mogelijke Europese integratie, met dito efficiëntie, te bereiken. Daartoe dient te worden begonnen met het gelijkmaken van de councurrentievoorwaarden, maar dit zou leiden tot een onacceptabel trage gang van zaken. De moeilijkheden ontstaan doordat men deze stappen sneller wil nemen dan redelijkerwijs mogelijk. Ook conjunctuurbewegingen kunnen leiden tot verstoringen. Verder is, gezien de globale situatie, goede coördinatie noodzakelijk. Hierna worden (uitgebreid) de concurrentievoorwaarden gecategoriseerd, maatregelen per categorie voorgesteld, problemen hieromtrent besproken, transitiemaatregelen gegroepeerd en tegenelkaar afgezet, mogelijke verstoringen geïdentificeerd en tot slot wordt het belang van coördinatie benadrukt.
Vooral de analyse der problemen krijgt veel ruimte.

Eerste deel van serie van vier.