Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00491
14-12-1949
Samenvatting
Engelstalig. Verslag van twee informatieve gesprekken tussen en Grazzi, over de verdere samenwerking tussen de West-Europese landen inz. Fritalux.

Een rapport is representeerd aan de vijf regeringen. Tussen de Fransen en Nederlanders is onenigheid omtrent de deelname van Duitsland, waarbij Italiƫ voorzichtig de zijde van Frankrijk zoekt. Passages in het rapport zijn, vanwege Nederlandse zorgen over Duitse arbeidskrachten, bewust vaag gehouden. Ook het besluit omtrent vaste exchange rates biedt ruimte tot flexibiliteit. Double pricing werd echter wel eenduidig afgewezen. Grazzi wees Makins opmerking dat het rapport lijkt te voorzien in discriminatie van de hand. Tot sluit merkt Makins op dat ook het tempo van liberalisatie en tarieven tot onenigheid leidde tussen Italiƫ en Frankrijk enerzijds en de Benelux anderzijds.
Grazzi is bang dat het rapport de Amerikanen niet tevreden zal stellen.