Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00493
22-08-1949
Actoren
Nota
Samenvatting
Franstalig. Schets van een gezamenlijk maatregelenpakket van België, Frankrijk en Italië mbt de eerste etappe van handelsliberalisering. De algemene principes van het voorstel worden per categorie toegelicht: tarieven, beweging van 'billets' en kapitaal, handelsliberalising en consultatie en coördinatie. Daarna wordt specifiek ingegaan op de afspraken inzake Frans-Italiaanse, Belgisch- Franse en Belgisch-Italiaanse betrekkingen. Waar de handelsbelemmeringen tussen Frankrijk en Italië enerzijds en België en Italië anderzijds snel moeten verdwijnen, wordt voor Belgisch-Franse handel een transitieregeling voorgesteld.